top of page
Search

Sasipundar vaimse maailma turul

Üks suurimaid segaduse tekitajaid teel selguse juurde on rohke, väga erineva terminoloogia kasutamine inforuumis. Sellise sasipuntra lahti harutamine nõuab omajagu tööd. Kuid alguse saab kõik umbes nii. Võtame nt ühe objekti, mis meile enamusele on teada nimetusega – Puu ja kaks inimest – X ja Y. Inimesele X on sünnist alates õpetatud, et objekti nimetus on Puu. Inimesele Y, et Kass. Nüüd Y nt helistab X-le ja ütleb: „Tead, siin õues õitseb imeilus Kass.“ Millised kujutluspildid tekivad X-le silmade ette? Mängi korraks see enda peas läbi. Tekib ju mitmeid erinevaid pilte Kassist, mitte Puust. Võimalik, et mõnel tähelepanelikumal ja uudishimulikumal tekib ka rida küsimusi. Sedasi lähevad liikvele viirused ehk esialgse energia mutatsioonid, mis võivad saada konfliktide see tähendab häirete allikaks. Kuidas nii?


Naaseme uuesti Puu juurde. Sõna „Puu“ on lihtsalt kokkuleppeline nimetus objektile. Objekt ise on aga energia, mis on võtnud sellele objektile vastava kuju ja vormi. Kui ühele objektile on antud mitu erinevat nimetust ja need nimetused jagunevad erinevate inimgruppide vahel, siis iga grupp nimetab objekti oma nimega. Sellist toimingut nimetatakse usuks ehk uskumiseks. Keegi ütles, et nii on ja me usume ja võtame selle uskumise vastu ehk rakendame oma igapäevaelus. Kõik on hästi kuni need grupid omavahel kokku ei puutu või kui puutuvad, aga teavad ja saavad aru, et nad on erinevad grupid nt rahvused, keel on erinev. Sellisel juhul lihtsalt üks grupp ei saa aru, mida teine grupp räägib ja kui on olemas soov teineteisest aru saada, siis õpitakse leidma ühine keel, võetakse tõlk või õpib emb-kumb teise keele ära.


Kui aga juhtub, et keel on sama ehk kasutusel olevad sõnad omavad mõlema grupi jaoks teatud kindla objekti tähendust, siis tekib automaatselt konflikt, sest mõlemal poolel on kindel selge teadmine, kuidas objekti nimetatakse – sünnist saadik on nii olnud, ei olegi justkui võimalik, et Puu võiks olla hoopis Kass. Selline konflikt on normaalne, sest teadvused põrkavad omavahel kokku.


Probleemiks ei osutugi konflikt ise, vaid oskus taibata, et teine nimetab objekti lihtsalt nii. Antud situatsiooni võib pöörata lõbusaks seigaks, koos naerda, mängida sõnade ja sellest tulenevate kujutluspiltidega, sest „õitsva kassi“ või „nurruva puu“ oma fantaasiamaailmas esile toomine on huvitav ajaviide, mida koos teha. Sedasi sünnivad ka paljud uued toredad ideed, tooted. Nt mõni kass saab omale õitega kaunistatud aksessuaari vms. Pigem aga juhtub esile tulema hoopis vastupidine reaktsioon. Tekib võitlus kuni verise sõjani välja, et tõestada kummal õigus on, millist sõna tuleb kasutada, surutakse oma „sõna“ teisele peale ja sunnitakse ümber õppima.


Samasugune kokkupõrge toimub erinevate usundite, maailma vaadete, maailmast aru saamiste puhul. Keegi kunagi on kirjeldanud enda maailma nägemust, üks grupp inimesi on nõustunud selle omaks võtma, toimida vastavalt sellele, on asunud mängima selle etenduse rolli ja ajas ära unustanud, et tegemist on vaid rolli mänguga, kellegi maailmavaate jagamisega. Nad võtsid omaks nimetuse „Puu“ ja ajas sulasid nii suurelt oma rolli sisse, et hakkasid ka ise selleks „Puuks“. See on juba keerulisem vorm, kus leida oskus ning taiplikus ära näha „objekt“, mida teine grupp nimetab teisiti ja ka näeb võibolla teisiti, sest puidki on ju palju erinevaid liike.


Selline konfliktide süsteem toimub kõiges ja kõikjal – suhetes lastega, vanematega, kaaslastega, sõpradega jne. Inimene on sügavalt ära eksinud „nimetuste“ ja „rollide“ rägastikku teadmata sageli, keda või mida enam uskuda. Ära on kadunud oma enda algsed tõed ehk „objektid“. Inimene, kes on lahti harutanud oma enda maailmavaate, enda nägemuse maailmast, selle toimimisest, ta ei eksi sellistesse konfliktidesse, ta ei suru ega sunni teisele midagi peale, sest ta mõistab, et teine inimene räägib lihtsalt veidi teist keelt ja sõdimise asemel on vajalik hoopis leida viis, kuidas teineteist teineteise jaoks mõistetavaks teha või lihtsalt naeratada, vaadata vaikides mõne hetke teineteisele silma, tänada kohtumise eest ja liikuda edasi.


Kui info rohkus on võtnud silme eest kirjuks ja Sa ei leia väljapääsu, siis võib Sul abi olla Helimassaaźist gongidega või Tiibeti helikausiga, mis aitavad rahustada meelt, lahustada üleliigsed mõtted ning luua puhast ruumi enda jaoks.4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page